Jan Grosch A/S utvikler og produserer følere for deteksjon av snø og is.  Vi produserer også automatikk for styring av gatevarme, luftinntak etc. basert på disse følerne.

Innen for disse rammer utvikler vi gjerne nye produkter tilpasset kunden.

Vi etterstreber pålitelighet og høy service.