Effektiv styring
Med radiostyring unngår man at gatevarmeanlegg blir tilført energi i kalde og tørre perioder. I samarbeid med Metoeorologiske institutt kobler Jan Grosch AS inn varmeanlegget i forkant av en nedbørsperiode via radiostyrte TelePower-brytere.

Hvor som helst i Norge
Et radiostyrt gatevarmeanlegg kan være plassert hvor som helst i Norge og kan styres på to ulike måter:

Alternativ 1 Værstasjonstyrt gatevarmeanlegg
Gatevarmeanlegget styres av én nærliggende værstasjon. Idag har Jan Grosch AS satt opp værstasjoner som dekker Oslo og Porsgrunn, som kobler inn og ut tilhørende gatevarmeanlegg via radiostyrte brytere. Slike anlegg er satellitter av værstasjoner.

Alternativ 2 Radiostyrt gatevarmeanlegg
Gatevarmeanlegget er utstyrt med en radiostyrt bryter uten å være satellitt til en værstasjon.

Vi sørger for optimal styring av anleggene
I motsetning til gatevarmeanlegg med automatikk for nedbør- og temperaturstyring, som kan stå på i perioder uten nedbør (for å holde høy nok overflatetetemperatur når nedbøren måtte komme), overvåkes radiostyrte gatevarmeanlegg kontinuerlig av Jan Grosch AS i samarbeid med Meteorologiske institutt. Et 48 timers varsel, inndelt i 3 timers intervaller (meteogram), angir forventet utetemperatur og nedbørsmengde for hver av de områder de radiostyrte gatevarmeanleggene ligger. Ved varsel om snø, blir værstasjoner og gatevarmeanlegg koblet inn via radiosignaler av Jan Grosch AS et gitt antall timer før nedbøren kommer, avhengig av det varslede temperaturforløp.

Betydelige besparelser dokumentert for sesongen 1999/2000
Snøostat radiostyring er nå montert på 15 gatevarmeanlegg i Oslo og Porsgrunn med en samlet oppvarmet flate på 4.000 kvadratmeter. I vintersesongen 1999/2000 ble det oppnådd en samlet besparelse på 54% eller 600 MWh, sammenlignet med referanseanlegg.

1999/2000
Radiostyrte anlegg
15 gatevarmeanlegg har vært radiostyrt i sesongen og dekker til sammen 4.000 m² oppvarmet areal i Porsgrunn og Oslo.
Referanseanlegg
3 av de radiostyrte anleggene ble sammenlignet med identiske anlegg utstyrt med vanlig automatikk uten radiostyring. Øvrige anlegg ble sammenlignet med snitt av tidligere forbruk.


Oppnådde besparelser 1999/2000

Besparelsen ble målt til mellom 44 - 86 %, med en gjennomsnittlig besparelse på 56%.

Anleggsgruppe Forbruk kWh Kontrakt kWh Besparelse kWh Areal m²

EffektkW 

Gjennomsnittlig
besparelse
kWh/m²
Forbruk
kWh/m²
 Politihuset (1) 89.942 402.377 312.435 1.358 284,1 230 66
 Porsgrunn 272.120 429.120 156.229 1.491 402,4 105 183
 Oslo (2) 133.809 309.833 176.024 1.025 130,5 172 131
 Samlet 496.642 1.141.330 644.688 3.874 817 166 128

(1) Ett anlegg har ikke besparelse.
(2) 800 m² først tilknyttet Universitetet i Oslo (UiO) 04.01.2000. Besparelse justert for sen innkoblet UiO 180 kWh/ m²


Erfaringer fra sesongen 2000/2001

17 gatevarmeanlegg har vært radiostyrt i sesongen og dekker tilsammen 4.170 m² oppvarmet areal i Porsgrunn og Oslo.

Besparelsen ble målt til mellom 46 og 95%, med en gjennomsnittlig besparelse på 59%.

Anleggsgruppe Forbruk kWh Kontrakt kWh Besparelse kWh Areal m² Effekt kW Gjennomsnittlig besparelse kWh/m²  Forbruk
Politihuset 70.693 402.377 331.648 1.263 236,1 263 56
Porsgrunn 263.934 429.120 169.183 1.491 402,4 113 177
Oslo 253.330 536.851 305.708 1.416 315,1 216 179
Samlet 587.957 1.368.348 806.575 4.170 954 193 N/A